Příčiny UMĚLÉHO SUCHA

Odbor odpadů MŽP ČR mlží

Cílem nového zákona o odpadech je likvidace vododržnosti krajiny.
IMG_20161224_061122_594.jpg

PŘÍČINY UMĚLÉHO SUCHA

1) Chemické hnojení je podvod na přírodu. V mnoha zemích došlo k takové redukci živočišné výroby (v ČR o 60%), že není čím tradičně pohnojit pole. Je omezena tvorba humusu. Z mnohých polí zůstává kámen a jíl - materiály, které se po tisíciletí používaly k těsnění rybníků.

2) Inovativní přístup v obdělávání polí, který radikálně omezil hlubokou orbu.

3) Zneužití dotací na fotovoltaické plantáže. Dotace se staly formou války a kořistí politických prominentů. Bariéra sestavená z okupace státní správy SÖROŠJidáši zapříčinila, že dotace mohl využít pouze ten, kdo o nich byl v dostatečném předstihu informován a mohl překonat uměle vytvořené byrokratické bariéry. Ostatní byli jejim sítem spolehlivě proseti. Tak se docílilo, že gigantické plochy FV kolektorů, které se v létě rozpálí mnohdy na teplotu kolem 100°C vytváří komínový efekt se schopností dešťovou oblačnost ohřát a vynést do sfér, kde se rozplyne.

4) Zneužití dotací na kompostárny. Ryze přírodní materiály jako tráva a listí byly zákonem o odpadech Ministerstva životního prostředí ČR dehonestovány na BIOODPAD, se kterým mohli nakládat pouze vybraní prominenti. Ti měli skvělý byznys. Nezřídka ucpali komunikace měst tím, že jej za peníze občanů vyváželi desítky kilometrů na skládky komunálního odpadu. Pak to vyřešili podivnými monstry připomínajícími autobusová nádraží okresního formátu, kde se "BIOODPAD" ze značných vzdáleností navezl do pásových valů, kolem kterých se měsíc jezdí traktorem a načechrává. Celospolečensky velmi neefektivní činnost, ucpávající komunikace, do které teče proudem nafta je pro vybrané spřízněné jedince výnosný byznys, do kterého každoročně teče jen v Praze miliarda korun českých.
Vyvolaným jevem je bodové prohnojení polí. V okolí tzv. kompostáren zemědělci rozvážejí traktory kompost na pole.
Zbylá část půd se hnojí pouze chemicky. Voda zde nemá místo a kvapem mizí do moří.

5) Dotované pěstování řepky olejné. Tato monokultura pole vážně poškozuje. Zasvěcení tvrdí, že na výrobu jednoho litru bionafty se spotřebují dva litry nafty z ropy...

6) Diverzifikací evropských i jiných fondů vznikl zatemňující systém mnoha škatulek a bylo snáze je beztrestně rozkrást.

7) Komunistickým manifestem byla odstartována násilná kolektivizace zemědělství, při které mnohdy byli zavražděni lidí, kteří si s přírodou rozuměli. Následně se rozoráním mezí a neregulovanými melioracemi zrychlil odtok vody do moří. Kácením lužních lesů zlikvidovali prameny a mikroklima, které vytvářely. Jak dlouho budeme platit za tyto hříchy?
Zmocní se Evropy Islám?

8) Globalizace a Průmyslové zemědělství produkuje sucho. Snáze pak vznikají lesní požáry, kterých jen v roce 2015 bylo v Kanadě několik tisíc. Těžko se dokazuje podezření, že záměr byl popelem pokrýt severní pól, zahřát a roztavit ledovec, bránící těžbě ropy. K dalšímu oteplování mělo dojít tím, že obrovské množství vody v Mississippi vytvořilo pokličku v Mexickém zálivu sladkou vodou s nižší měrnou hmotností a došlo k dalšímu oteplování klimatu.

9) Proč se miliardy € slíbené Turecku za záměnu jednoho utečence jiným nevyužijí na zalesnění Sahary? Vytvořil by se prostor, kde se dá skvěle žít a důvod migrace odpadl.

10) Před rokem 89 fungoval Státní fond vodního hospodářství (později Státní fond životního prostředí) v počtu !!! 5 ZAMĚSTNANCŮ !!! a žádná SUCHA NEBYLA !!!
Dnes na problematice parazituje !!! 500 pracovníků Státního fondu životního prostředí a 200 pracovníků OPŽP !!! a vyrobili tak gigantická SUCHA.

Kompenzační opatření: žádná.

Je možné, že strategická rovnováha v jaderných zbraních přesunula válečné aktivity do mnohem méně nápadných oblastí. Prominentům bývalého režimu byla povolena těžba štěrkopísků v Polabí (Skramníky, Poříčany...) Vytěžené jámy mnohdy zaváží asfaltem a dalšími materiály. Praha je zásobována skvělou pramenitou vodou z Káraného. Proč se další potenciální zdroje likvidují?

Pamětníci nepamatují: Vysychají potoky v lesích. Jaké SUCHO musí být v Africe? - Obrovská SUCHA na ostrově Madagaskar. Hladem a žízní zde pomřelo 250000 obyvatel.

NEVYHÁNĚJME UMĚLÝM SUCHEM MIGRANTY Z JEJICH DOMOVŮ!!!

GEN soucitu

prý mizí z lidského pokolení. QBio pochází z hornatého Valašska proslulého tvrdším charakterem počasí než někde v nížinách. Lidi si měli možnost uvědomit, že nejsou nic proti přírodním silám a dokázalo je to stmelit.

Vděkem přírodě vzniká projekt PERMAKULTURY Praha - Kunratická spojka.

SÖROŠ - Jidáši bohatnou na dálkovém rozvozu větví, trávy, listí mnohdy přes celé město, na skládku komunálních odpadů v Březiněvsi, nebo do vzdálených kompostáren na tzv. "BIOODPAD"(Želivec, Radim na Kolínsku...) a PERMAKULTURY likvidují.

Jen v Praze tak důvěřivým občanům vykrádají kapsu MILIARDOU/ROČNĚ za zbytečné transporty. Další škody vznikají poškozením věčně ucpaných komunikací.

Po Sametové revoluci SÖROŠ- Jidáši zlikvidovali v ČR 60% zemědělské živočišné výroby. Bodovou koncentrací kompostu do okolí kompostáren vytváří rozsáhlé plochy odkázané výhradně na umělé hnojení, které jsou vodohospodářsky bezcenné. Voda po nich rychle stéká do moří.

Vznikají POVODNĚ (ta v r.2002 stála přes 100 miliard českých korun) A SUCHA - NIČÍ EVROPU MIGRACÍ, svěřují vládu Islámu.

Vyhledáváme vodu a nerostné zdroje

kombinovaných senzibilním a satelitním vyhledáváním vody a nerostných surovin. Výsledky jsou přesnější a mnohem levnější než u klasických metod.

Je třetí tisíciletí. Máme k dispozici nejpokrokovější technologie. S obzvláštním potěšením bychom pracovali na znovu zavlažení Sahary.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one