CV

SMS:+420 704 28 28 29
IMG_20161224_061122_594.jpg
Vítejte!
QBio
QBio je autorizovaný inženýr pro vodní stavby a vodní hospodářství se znalostí Feng suei. Přírodní lékař přírody se silnými senzibilními schopnostmi hledat vodu, inženýrské sítě, nerosty, rozsáhlými zkušenostmi při realizaci staveb, na postech státní správy i při práci s Bagrem.
Neztrácí čas nákladnými vrty, tvorbou projektové dokumentace. Dohodnuté havarijní úpravy vodního režimu krajiny bagrem přímo realizuje v terénu.
Skončí naše civilizace smíšením kultur v důsledku sucha jak předpověděl Nostradamus?
Na mnoha místech i v České republiky se vytratil malý koloběh vody v přírodě. Vznikají klima - extrémy, povodně a sucha.
Pud sebezáchovy velí apokalyptickým povodním a suchu čelit.


O čem nemají byrokrati tušení a Sörošovi zaprodanci to zapřou:

Vyrovnávání teplotních rozdílů planety zajišťuje transport energie prostřednictvím oběhu vody přeměnou skupenství.

Vody je na planetě Zemi dostatečné množství pro všechny (1 338 mil. km3 vody = pouze 0,1 % objemu Země).

Bohužel 97,5 % je slané.
Ze zbylých 2,5% je 1,7% blokováno v ledovcích.

Kapalné a plynné pevninské vody je 0,75%.


Z toho pod zemským povrchem je přibližně 97 % kapalné pevninské vody – jako půdní vláha nebo hlouběji jako podzemní voda.  

Zásoby podzemní vody ve světě převyšují více než 3000krát objem vody v korytech řek a 600x objem vody přehrad.

Podzemní vody v období sucha nalepšují průtoky řek, výpar z půdy a vegetace vyrovnává klima na Zemi.


Proč mají čeští politici mají největší svobodu a žádnou zodpovědnost?


celková plocha Země: 510 mil. km2oceány a moře: 361 mil. km2 = 70,8 %pevnina: 149 mil. km2 = 29,2 %

Z povrchu Země se voda v podobě vodní páry vypaří v množství asi 496 000 km3 za rok, z něhož velká část připadá na světový oceán (425 000 km3) a menší na souši (71 000 km3). Jako srážky spadne opět na povrch oceánu 385 000 km3, ty uzavírají tzv. malý oběh vody. O malém oběhu vody můžeme hovořit i v případě, že se odehrává v bezodtokých oblastech pevniny.

Z oblasti nad světovým oceánem se vzdušnými proudy přenáší na pevninu asi 40 000 km3 vody za rok.
QBio spolupracuje s každým, kdo pošle odpovídající příspěvek na boj proti suchu na:
Fiobanku číslo účtu: 46999999, kód banky 2010,
nebo:
IBAN: CZ8020100000000046999999
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
1) Chemické hnojení je podvod na přírodu. V mnoha zemích došlo k takové redukci živočišné výroby (v ČR o 60%), že není čím tradičně pohnojit pole. Je omezena tvorba humusu. Z mnohých polí zůstává kámen a jíl - materiály, které se po tisíciletí používaly k těsnění rybníků.

2) Inovativní přístup v obdělávání polí, který radikálně omezil hlubokou orbu.

3) Zneužití dotací na fotovoltaické plantáže. Dotace se staly formou války a kořistí politických prominentů. Bariéra sestavená z okupace státní správy SÖROŠJidáši zapříčinila, že dotace mohl využít pouze ten, kdo o nich byl v dostatečném předstihu informován a mohl překonat uměle vytvořené byrokratické bariéry. Ostatní byli jejim sítem spolehlivě proseti. Tak se docílilo, že gigantické plochy FV kolektorů, které se v létě rozpálí mnohdy na teplotu kolem 100°C vytváří komínový efekt se schopností dešťovou oblačnost ohřát a vynést do sfér, kde se rozplyne.

4) Zneužití dotací na kompostárny. Ryze přírodní materiály jako tráva a listí byly zákonem o odpadech Ministerstva životního prostředí ČR dehonestovány na BIOODPAD, se kterým mohli nakládat pouze vybraní prominenti. Ti měli skvělý byznys. Nezřídka ucpali komunikace měst tím, že jej za peníze občanů vyváželi desítky kilometrů na skládky komunálního odpadu. Pak to vyřešili podivnými monstry připomínajícími autobusová nádraží okresního formátu, kde se "BIOODPAD" ze značných vzdáleností navezl do pásových valů, kolem kterých se měsíc jezdí traktorem a načechrává. Celospolečensky velmi neefektivní činnost, ucpávající komunikace, do které teče proudem nafta je pro vybrané spřízněné jedince výnosný byznys, do kterého každoročně teče jen v Praze miliarda korun českých.
Vyvolaným jevem je bodové prohnojení polí. V okolí tzv. kompostáren zemědělci rozvážejí traktory kompost na pole.
Zbylá část půd se hnojí pouze chemicky. Voda zde nemá místo a kvapem mizí do moří.

5) Dotované pěstování řepky olejné. Tato monokultura pole vážně poškozuje. Zasvěcení tvrdí, že na výrobu jednoho litru bionafty se spotřebují dva litry nafty z ropy...

6) Diverzifikací evropských i jiných fondů vznikl zatemňující systém mnoha škatulek a bylo snáze je beztrestně rozkrást.

7) Komunistickým manifestem byla odstartována násilná kolektivizace zemědělství, při které mnohdy byli zavražděni lidí, kteří si s přírodou rozuměli. Následně se rozoráním mezí a neregulovanými melioracemi zrychlil odtok vody do moří. Kácením lužních lesů zlikvidovali prameny a mikroklima, které vytvářely. Jak dlouho budeme platit za tyto hříchy?
Zmocní se Evropy Islám?

8) Globalizace a Průmyslové zemědělství produkuje sucho. Snáze pak vznikají lesní požáry, kterých jen v roce 2015 bylo v Kanadě několik tisíc. Těžko se dokazuje podezření, že záměr byl popelem pokrýt severní pól, zahřát a roztavit ledovec, bránící těžbě ropy. K dalšímu oteplování mělo dojít tím, že obrovské množství vody v Mississippi vytvořilo pokličku v Mexickém zálivu sladkou vodou s nižší měrnou hmotností a došlo k dalšímu oteplování klimatu.

9) Proč se miliardy € slíbené Turecku za záměnu jednoho utečence jiným nevyužijí na zalesnění Sahary? Vytvořil by se prostor, kde se dá skvěle žít a důvod migrace odpadl.

10) Před rokem 89 fungoval Státní fond vodního hospodářství (později Státní fond životního prostředí) v počtu !!! 5 ZAMĚSTNANCŮ !!! a žádná SUCHA NEBYLA !!!
Dnes na problematice parazituje !!! 500 pracovníků Státního fondu životního prostředí a 200 pracovníků OPŽP !!! a vyrobili tak gigantická SUCHA.

Kompenzační opatření: žádná.

Je možné, že strategická rovnováha v jaderných zbraních přesunula válečné aktivity do mnohem méně nápadných oblastí. Prominentům bývalého režimu byla povolena těžba štěrkopísků v Polabí (Skramníky, Poříčany...) Vytěžené jámy mnohdy zaváží asfaltem a dalšími materiály. Praha je zásobována skvělou pramenitou vodou z Káraného. Proč se další potenciální zdroje likvidují?

Pamětníci nepamatují: Vysychají potoky v lesích. Jaké SUCHO musí být v Africe? - Obrovská SUCHA na ostrově Madagaskar. Hladem a žízní zde pomřelo 250000 obyvatel.

Odbor odpadů MŽP ČR mlží

Cílem nového zákona o odpadech je likvidace vododržnosti krajiny.
IMG_20161224_061122_594.jpg

PŘÍČINY UMĚLÉHO SUCHA

NEVYHÁNĚJME UMĚLÝM SUCHEM MIGRANTY Z JEJICH DOMOVŮ!!!

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak umění je pořád služkou mocných, jak hloupost zpupně chytrým poroučí, jak prostá
pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe vlasti zanechat.

William Shakespeare, Sonet č. 66
Zablokovali vám v rozkradené zemi před Vánocemi veškerý majetek kvůli bagatelní, šikanózní pokutě za zastavení mimo frekventovanou komunikaci? ANO je to tak. Exekuce neslouží k navrácení zcizeného majetku při zběsilé privatizaci ale k válce mafiánských klanů o území, majetky...

Nostradamus
https://youtu.be/qxLXZdd2z6c

Paralyzují i veřejně prospěšné stavby se zásadním bezpečnostním dosahem! UMĚLÉ SUCHO. Globální nepokoje. Zatemněné vlastnictví globálních firem. Sörošovi Jidáši bez genu soucitu. Matoucí slibotechny kryjící skrytou válku o území - vaší vlast! Jejich činnost je odlišná od prezentace v médiích. Usychají Vám lesy a byrokrati blokují cesty k nápravě? Kvílíte pod bezprávím? Proč? Povolení stavby na vlastním pozemku trvá někdy desetiletí. Diskriminace! Policejní represe. Podvody. Zrady. Vlastizrady. Genocidy. Je to tady. Visí to ve vzduchu. Kruh se stahuje. Neplněné sliby politiků drancují zem. Rakovinné bujení fluidních zákonů. Podvody a lži v médiích. 3 MILIÓNY exekucí - charakter bojů v době strategické rovnováhy atomových zbraní. Mají z toho chmury. Špinavé svědomí. Ale kdeže. Jsou to satanisti. Je to forma ničení, války, okupace. Dodává jim to energii. Stejně jako plíživá válka UMĚLÝM SUCHEM.
Podvést okrást nežida pro žida není hřích. Ani pro muslima není hřích podříznout jinověrce.
Je se na co těšit. Přišla doba odplaty? Národ, který se nedokáže poučit z historie...
Arabské jaro.Chemtrails analýza 2016
https://youtu.be/h5BboB_1G18

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak umění je pořád služkou mocných, jak hloupost zpupně chytrým poroučí, jak prostá
pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe vlasti zanechat.

William Shakespeare, Sonet č. 66
Je to tady exekuce v rukou mafie, diskriminace, umělé sucho, satanismus

Není násilnější loupež nad zneužití státní moci

Vyhledáváme vodu a nerostné zdroje

kombinovaných senzibilním a satelitním vyhledáváním vody a nerostných surovin. Výsledky jsou přesnější a mnohem levnější než u klasických metod.

Je třetí tisíciletí. Máme k dispozici nejpokrokovější technologie. S obzvláštním potěšením bychom pracovali na znovu zavlažení Sahary.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one